logo-wit

Privacybeleid Dagelijks Genieten

Jouw privacy is voor Dagelijks Genieten van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken en beveiligen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegeven we van je hebben en voor welk doel deze worden gebruikt. Deze privacyverklaring gebruiken wij voor de website www.dagelijksgenieten.nl. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Dagelijks Genieten, gevestigd en kantoorhoudende aan de Dalemsestraat 6, 4691 CX Tholen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70086214.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Baknieuws verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je regelmatig de website www.dagelijksgenieten.nl bezoekt en/of iets hebt aangeschaft vanuit de webshop van Dagelijks Genieten. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Adresgegevens
Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door dit te e-mailen of op een andere manier aan Dagelijks Genieten toestuurt.
Technische meetgegevens van de apparatuur zoals je locatiegegevens en jouw surfgedrag/activiteiten op onze website.

Met welk doel wij jouw persoonsgegevens verwerken

Dagelijks Genieten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (dat kunnen er één of meerdere zijn):

– Je te informeren over jouw bestelling.
– Je op de hoogte te stellen van andere interessante diensten, tips of nieuwtjes van Dagelijks Genieten. Indien je hier niet langer prijs op stelt, kun je je altijd uitschrijven met de link onderaan de e-mail.
– Om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren en voor social media om ervoor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt.

Op basis van welke grondslag wij jouw gegevens verwerken
Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doelen dan waarvoor die verstrekt zijn. De grondslag waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

– Toestemming. Jij hebt toestemming gegeven om na je bestelling ook de mailing te ontvangen

Toestemming intrekken
Voor het versturen en bevestigen van de bestelling hebben wij jouw naam en adresgegevens nodig. Voor het versturen van de mailing moet je Dagelijks Genieten expliciet je toestemming hebben gegeven of jezelf hebben ingeschreven via het systeem van de website of via een directe e-mail of bericht, anders sturen wij je deze niet toe. Deze toestemming kun je ook te allen tijde weer intrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dagelijks Genieten verstrekt jouw persoonsgegevens aan onderstaande verwerkers om de doelen die hierboven staan beschreven goed uit te voeren. Verder verstrekken wij je gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

In de onderstaande tabel zie je met welke partijen Dagelijks Genieten samenwerkt, welke persoonsgegevens aan die partijen worden verstrekt en waarom dat wordt gedaan. Deze partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Partij 1: MailChimp
Waarom we gegevens verstrekken: Het softwaresysteem dat we gebruiken voor het versturen van onze mailings
Welke persoonsgegevens we verstrekken: naam en e-mailadres

Partij 2: Google Analytics
Waarom we gegevens verstrekken: Deze tool wordt gebruikt om bezoekersgedrag te meten
Welke persoonsgegevens we verstrekken: Technische meetgegevens zoals surfgedrag en locatie

Partij 3: Mollie
Waarom we gegevens verstrekken: Mollie is een betaaldienstverlener die haar klanten (zoals webshops) de mogelijkheid biedt online betalingen van consumenten (betalers) te accepteren. Als je dus iets aanschaft in de webshop van Dagelijks Genieten, gaat het betalen via Mollie.
Als je gebruik maakt van de betaalmogelijkheid in de webshop – dus van Mollie’s dienst als een consument – verwerken ze de volgende persoonsgegevens:
– Je betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
– Je IP-adres;
– Je internet browser en apparaat type;
– In sommige gevallen je voor- en achternaam;
– In sommige gevallen je adresgegevens;
– In sommige gevallen je e-mailadres en/of telefoonnummer;
– In sommige gevallen informatie over het product of de dienst die je hebt gekocht;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie of telefonisch wanneer je contact opneemt met de klantenservice van Mollie.

De gevallen waarin Mollie jouw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, maar dit niet altijd doen, kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de betaalmethode die je gebruikt, de API’s die Dagelijks Genieten gebruikt en of jij als consument contact opneemt met hun klantenservice.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dagelijks Genieten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dagelijks Genieten) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dagelijks Genieten neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens en deze personen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
– de toegang tot de gegevens is afgeschermd, dat wil zeggen dat wij een gebruikersnaam en wachtwoord hanteren op onze computers,
– we testen en controleren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en deze worden, indien nodig, geactualiseerd,
– alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden.
De database waarin je gegevens zijn opgeslagen staat op servers welke in Nederland zijn geplaatst.

Wij wijzen er ook op dat wij geen mails versturen of telefonisch contact met je opnemen om je te vragen naar persoonlijke gegevens, wachtwoorden, e.d.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de mailings naar je te versturen.

Als je contact opneemt met Dagelijks Genieten met een opmerking, vraag of klacht, bewaren we jouw e-mail met gegevens. Als je dat niet meer wilt, verwijderen wij deze binnen vier weken nadat je ons daarvan per e-mail (info@dagelijksgenieten.nl) op de hoogte hebt gesteld.
Als je je ingeschreven hebt voor de mailing, dan bewaren we jouw gegevens zolang je ingeschreven blijft staan. Als je je afmeldt voor de mailing, verwijderen we jouw gegevens binnen vier weken nadat je ons hiervan per e-mail op de hoogte stelt.

Minderjarigen
Onze website is voor iedereen toegankelijk, maar als je jonger bent dan 16 jaar, mogen wij uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers jouw persoonsgegevens verwerken. Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je de eerder genoemde toestemming (nog) niet hebt gekregen. Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 16 bent, dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.

Rechten inzake jouw gegevens
Wij bieden alle bezoekers de volgende mogelijkheden:
– om alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, te veranderen, te beperken of te verwijderen.
– bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
– om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij (het recht van overdracht/dataportabiliteit).
– de door jou gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken, te beperken of in te trekken.

Dit kun je doen op de volgende manieren:
– Via de link in de mailing. Onderaan iedere mailing van Dagelijks Genieten vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen en of om je af te melden.
– Via e-mail: info@dagelijksgenieten.nl. Je kunt altijd contact opnemen met Dagelijks Genieten als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen via de gegevens zoals genoemd onder aan deze privacy statement.

Klacht indienen
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Melding datalekken
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn.

Wij zijn verplicht om alle datalekken te registreren en te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de ‘rechten en vrijheden van natuurlijke personen’. Dan hoeft er geen melding plaats te vinden. In het geval van een datalek zullen wij jou hiervan ook op de hoogte stellen.

Wanneer treedt deze privacy statement in werking
Deze privacy statement is in werking getreden op 29-01-2022

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Is deze privacy statement ook van toepassing op websites van derden?
Nee. Deze privacy statement is alleen van toepassing op de diensten van Dagelijks Genieten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacy statement van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Onze contactgegevens
Als je naar aanleiding van deze privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via info@dagelijksgenieten.nl

Alsjeblieft!

Download hier het gratis e-book met vijf tips om meer te genieten!